Avtor fotografije: Li Zhang / Unsplash

Program šPAD

Program šPAD 2023

25. januar 2023, predavalnica 34

(Prijava na šPAD)

(Program s povzetki - PDF)

 

8:30 do 9:00
Prijava udeležencev

9:00 do 9:20
Pozdravni nagovori

 • dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF UL
 • Hana Kerin, predstavnica v Študentskem svetu FF UL
 • Andraž Fink, generalni sekretar Društva študentov_k andragogike in pedagogike in povezovalec dogodka

9:20 do 13:10
Predstavitve 👩‍🏫

 • Pojmovanja in načini izvajanja formativnega spremljanja v osnovni šoli - ključni poudarki
  Jaka Klun
 • Ocena študentk pedagogike o pričakovanih in pridobljenih kompetencah
  Tina Dragovan

10:20 do 10:30 Odmor ☕

 • Vloga šolske svetovalne službe pri delu z mladostniki, ki se samopoškodujejo
  Neža Martinčič
 • Mediacija kot oblika reševanja konfliktov v šoli
  Neža Majcen
 • Šolsko medkulturno mentorstvo
  Tinkara Majcen, Andraž Fink, Nika Kralj, Amanda Černoša in Maja Trušnovec

12:00 do 12:10 Odmor ☕

 • Adult Education Academy (najina izkušnja)
  Urša Žnidar in Adela Premate
 • "Odločitev. Definicija" / "Od-nadziranje": Performans in uporaba na umetnostih osnovanega pristopa k učenju za naslavljanje aktualnih družbenih problematik
  Manca Kozlovič, Mateja Kužner Čelešnik in Zala Virant*

13:10 do 16:00 Odmor za kosilo 🥗

16:00 do 17:00
Doktorska kavarna 👩‍🎓

*Skozi celoten dogodek bo možen ogled posnetkov umetniških performansov in razstave uporabljenih predmetov v predavalnici 430.

Zadnja posodobitev: 20/01/2023