Select Page

Tema PAD 2020

Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje

Uveljavljanje sodobnih računalniško podprtih tehnologij v družbo prinaša številne nove izzive, ki se kažejo tudi na področju učenja in izobraževanja. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je nedavno objavila monografijo Umetna inteligenca v družbi (Artificial Intelligence in Society). Knjiga odpira nekatera temeljna vprašanja s področja umetne inteligence in jih obravnava z različnih vidikov (tehničnega, gospodarskega in tudi z vidika neposredne uporabnosti), pri čemer je analize deležen zlasti njen vpliv na sodobno družbo. Razvoj umetne inteligence namreč prinaša mnoge dileme, povezane s človeškimi vrednotami, zasebnostjo, varnostjo, odgovornostjo ipd.

Tudi v Sloveniji se danes soočamo z izzivi, ki jih prinašajo sodobne tehnologije na vsa področja družbenega življenja. Na različnih področjih od gospodarstva, javne uprave, zdravstva, sociale, pa tudi izobraževanja potekajo številni projekti digitalne preobrazbe. Projekti v okviru vzpostavljanja t.i. »e-šolstva« vse bolj težijo k informatizaciji izobraževalnih dejavnosti, s čimer si sodobne tehnologije vse bolj utirajo pot na vsa področja delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov po vsej izobraževalni vertikali, od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Novosti, izzivi in zavedanje, da se omenjenim procesom uveljavljanja sodobnih in vse bolj sofisticiranih tehnologij ne moremo izogniti, saj so te postale del naših življenj, našega učenja in izobraževanja, med drugim terja tudi resne razmisleke o tem, kakšni so vplivi tehnologij na procese učenja in izobraževanja. Kako torej tehnologija spreminja podobo učenja in pouka, kako vpliva na izvajanje le-tega in kakšni so kratkoročni in dolgoročni učinki tehnoloških vplivov – ne le na ozko poučevalno, pač pa zlasti na širšo, formativno, vzgojno vlogo vzgojno-izobraževalnih institucij in procesov? 


(Fotografija Alex Knight na Unsplash)

v

Predstavitev dobrih praks

Vabimo vas, da s predstavitvijo primerov dobrih praks vključevanja sodobnih tehnologij v učenje in izobraževanje tudi sami aktivno sodelujete na letošnjih Pedagoško-andragoških dnevih. Za aktivno sodelovanje boste prejeli potrdilo o udeležbi s prispevkom. Dodatne informacije glede predstavitev primerov dobrih praks najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo povzetka predstavitve je petek, 6. december 2019.

Povzetek pošljite po elektronski pošti dr. Katji Jeznik (katja.jeznik@ff.uni-lj.si).

Dostopnost