Dobre prakse – navodila

Obseg povzetka

Povzetek naj obsega največ A4 stran, vključno s seznamom uporabljene literature in kontaktnimi podatki avtorja (ime in priimek, institucija in e naslov).

Predstavitev prispevka

Avtorji prispevkov sami poskrbijo za morebitno podporno gradivo (povzetki, plakat, brošure ipd.). Za vsak prispevek bo predivoma na voljo 20 minut (predstavitev in razprava).

Pomembni datumi

  • Oddaja povzetkov: 6. 12. 2019 v elektronski obliki na naslov katja.jeznik@ff.uni-lj.si
  • Povratna informacija s strani organizacijskega odbora: do 10. 1. 2020
  • Pedagoško-andragoški dnevi: 23. 1. 2020