Tema 2017

MIGRACIJE IN IZOBRAŽEVANJE

V širši in strokovni javnosti v zadnjem obdobju potekajo številne razprave o vključevanju beguncev v našo družbo, v naš izobraževalni sistem. Pedagogi in andragogi, vsi pedagoški in andragoški delavci se sprašujemo, ali je to tudi naša tema: kakšni sta vloga in naloga svetovalnega delavca, učitelja, vzgojitelja, predavatelja, organizatorja izobraževanja, ravnatelja; kakšni vloga in naloga šolskih oblasti; vloga in naloga pedagogike in andragogike sploh? Smo tu za to, da pomagamo ljudem, ki so pri nas našli svoj novi dom, uspešno vključiti se v izobraževanje; ali morda spremenjene družbene in civilizacijske razmere od nas terjajo tudi globlji razmislek ter globlji poseg v srž našega sistema? Česa se moramo naučiti, katere prakse spremeniti? Od njih je odvisna pot, ki jo bomo izbrali za usmeritev svojih nadaljnjih strokovnih prizadevanj. Ključna bo izbira med dvema potema:

  • Izberemo lahko »specialistično« pot, ki se nanaša na usposabljanja izbranih kadrov (npr. učiteljev za slovenščino kot drugi jezik, socialnih pedagogov, specializiranih svetovalcev ipd.) ter na uvedbo izbranih prilagoditev in olajšav za otroke, mladostnike in odrasle begunce (priseljence, prosilce za azil in podobno).
  • Izberemo lahko »generalistično« pot, ki pa se dotika vseh, ki delujemo v polju vzgoje in izobraževanja. Druga pot terja uveljavljanje inkluzivne in interkulturne pedagoško-andragoške paradigme vzgoje, šole in izobraževanja, ki terja spremembe na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja: na ravneh šolske politike, kurikularnih in vzgojnih konceptov, didaktičnih strategij, usposabljanja strokovnega kadra.

Na tokratnih Pedagoško-andragoških dneh smo razpravljali o razmerju med obema potema in odpirali razpravo ob naslednjih temah:

  • Vzgojni potencial medkulturne učne skupnosti
  • Umetnost kot medij medkulturne vzgoje
  • Usposabljanje učiteljev za delo v medkulturni učni skupnosti
  • Vloga svetovalnih delavcev pri vzpostavljanju medkulturne učne skupnosti
  • Vključevanje odraslih beguncev in migrantov v izobraževanje