Program PAD 2017

Program PAD 2017

08.00 – 9.00 Registracija udeležencev


09.00 – 09.15  OTVORITEV IN UVODNI POZDRAVI (pred. 2)
09.15 – 10.45  PLENARNI PREDAVANJI (pred. 2)

  • dr. Robi Kroflič (FF): Vzgoja s pomočjo umetnosti kot način premagovanja odporov do drugačnosti (povzetek, PDF, 82,4 KB)
  • dr. Natalija Vrečer (ACS):  Kultura, izobraževanje odraslih, migranti (povzetek, PDF, 120 KB)

10.45 – 11.15 Odmor (pred. 4)


11.15 – 12.00  PLENARNO PREDAVANJE (pred. 2)

  • dr. Andreja Hočevar (FF): Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev v vrtec – ali šolska politika ve, kaj (ne)počne? (povzetek, PDF, 65,3 KB)

12.00 – 13.00 Odmor za kosilo (pred. 4)


13.00 – 14.30  DELAVNICI (vzporedno)

  • dr. Klara Skubic Ermenc (FF), Tatjana Kociper (OŠ Lesce), Lea Torkar (OŠ Tržič): Kako vzpostaviti inkluzivno in interkulturno šolo? Vloga šolskih svetovalnih delavcev. (pred. 404) (povzetek, PDF, 86,3 KB)
  • dr. Klara Kožar Rosulnik in dr. Nives Ličen (FF): Pripovedi o upanju: transformativno učenje ob migracijah (didakt. pred.) (povzetek, PDF, 92,4 KB)

14.30 – 15.00 Odmor


15.00 – 17.00  OKROGLA MIZA (pred. 4)

  • Migracije in izobraževanje (moderira: dr. Mojca Kovač Šebart, FF; sodelujejoGoran Popović (ravnatelj OŠ Livada)  Primož Jamšek (ali Marinaa Uzelac/ Slovenska filantropija), Ajša Marijanca Vižintin (ZRC SAZU), Karmen Chakir – (projekt ‘Bistvo je očem nevidno’/diplomantka oddelka), Petra Založnik (Zavod za šolstvo; diplomantka oddelka), Ema Cerar (diplomantka oddelka), Milan Jakopovič (Petka za nasmeh) in Arne Zupančič (Second home – Ljubljana)

17.00 – 19.00  DOKTORSKA KAVARNA (didakt. pred.)

  • Srečanje doktorandov Oddelka za pedagogiko in andragogiko (moderira: dr. Nives Ličen, FF)