09.00-09:30 POZDRAV IN UVODNI NAGOVORI
09.30-12.00 PLENARNA PREDAVANJA

  • Dr. Zdenko Medveš (FF UL): Samoevalvacija-zamujena priložnost (PPT)
  • Dr. Vesna Podgornik (FF UL): Zagotavljanje kakovosti v šolah s pomočjo samoevalvacije (PPT)
  • Dr. Tanja Možina (ACS): Samoevalvacija v izobraževanju odraslih (PREZI)

12:00-13:00 ODMOR ZA KOSILO
13:00-14:30 DELAVNICI

  • Mag. Irena Bohte (ZIK Črnomelj): Samoevalvacija z modelom POKI (PPT)
  • Dr. Marjeta Šarić (UL FF): Samorefleksija učitelja (PDF)

14:30:15:00 ODMOR ZA KAVO
15:00-17:00 OKROGLA MIZA