Select Page

Tema pedagoško-andragoških dnevov 2020

Tudi v Sloveniji se danes soočamo z izzivi, ki jih prinašajo sodobne tehnologije na vsa področja družbenega življenja. Na različnih področjih od gospodarstva, javne uprave, zdravstva, sociale, pa tudi izobraževanja potekajo številni projekti digitalne preobrazbe. Projekti v okviru vzpostavljanja t.i. »e-šolstva« vse bolj težijo k informatizaciji izobraževalnih dejavnosti, s čimer si sodobne tehnologije vse bolj utirajo pot na vsa področja delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov po vsej izobraževalni vertikali, od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih. [beri dalje…]

Pedagoško-andragoški dnevi bodo 23. januarja 2020

Dostopnost